HACM200 Практика: Графика

Анотация:

Практиката е предвидена в съчетание с курса HACM208 Модерно изкуство и техники за тиражиране - графика, полиграфия, фотография в България и запознава студент(к)ите с различни графични техники, тяхното историческо създаване и развитие, практикуването им днес.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студент(к)ите знаят особеностите на изработване, разпространение, излагане и съхраняване на графичните творби; могат да различават графични техники.
Предварителни изисквания:
Да бъде съчетана с курса HACM208 Модерно изкуство и техники за тиражиране - графика, полиграфия, фотография в България.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На български език:

Евтим Томов. Високопечатни гравюри. Изд. Български художник. София 1973

Евтим Томов. Дълбокопечатни гравюри. Изд. Български художник. София 1974

Евтим Томов. Повърхнен печат, литография. Изд. Български художник. София 1975

Евтим Томов. Български възрожденски щампи. Изд. Български художник. София 1975, 1978

Евтим Томов. Екслибрис. Изд. Български художник. София 1977

Арпад Сабадош. Гравюри и отпечатъци. Изд. Български художник. София 1980

Лотар Ланг. Колекционер на графика. Изд. Български художник. София 1987

Средства за оценяване:

Присъствие и участие

Самостоятелна практическа разработка