HACM166 Проект: Експертиза на античните паметници

Анотация:

Има за цел да подготви студентите в една важна степен от тяхното обучение: анализа на отделния паметник. Изправени пред оригиналното произведение, те ще трябва да разкрият неговата специфика: време и място на производство, цел и задачи на паметника, стил и иконография със съответните паралели, смисъл на идеологическото му послание, опит да се разположи паметника в системата от ценности на древността.

• Избор на паметника на древността – обосноваване на избора

• Набавяне на литература по въпроса

• Запознаване с основните методи на анализ: класификация, стил, иконография, иконология

• Определяне на чужди влияния и на специфика

• Датировка на паметника чрез сравнения

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят

• Да общуват с оригинала

• Да търсят необходимата литература и да се запознаят с различните становища на изследователите

• Запознати са с методите на анализа

Умеят

• Да атрибуират паметника въз основа на анализа

• Да датират паметника въз основа на анализа

• Да контекстуалзират паметника въз основа на анализа

• Въз основа на анализа на становищата да определят собствената си позиция


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Маразов, И. Художествени модели на древността. Монографии 2 МИФ.2003.

Boardman, J. The Diffusion of Classical Art in Antiquity.1994.

Frankfort, H. Kingship and the Gods. Chicago.1978.

Средства за оценяване:

анализ на артефакт