HACM256 Семинар: Сравнително изкуствознание

Анотация:

Целта на магистърският семинар е в рамките му дипломантите да изберат тема за магистърска теза. Целта му е да подпомогне дипломантите при работата по самата теза, а на завърширите абсолвенти да даде възможност да споделя опит и да бъдат полезни с практически съвети на своите колеги.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите семинара студенти:

1) знаят:

• Методи за разработване на магистърска теза.

2) могат:

• Да съставят план за магистърска теза; съставяне на библиография и др.
Предварителни изисквания:
Последен семестър на обучение

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на тема за теза и научен ръководител
  2. Съставяне на библиография
  3. Изготвяне на план
  4. Оформлeние на магистърска теза
  5. Подготовка на каталог
  6. Презентация

Литература по темите:

Умберто Еко. Как се пише дипломна работа

Средства за оценяване:

Участие в семинара