HACM155 Проект: Експертиза на икони

Анотация:

Проектът касае приучаването на студентите към извършване на експертиза на икони.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят с фазите на експертизата на икони и видовете експертизи.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Любен Прашков, Български икони. София, 1985

Костадинка Паскалева, Икони от България. София 1981

Атанас Божков, Българската икона. София 1984

Средства за оценяване:

решаване на задача

самостоятелна работа