NPSM016 Проект: Невропсихологична оценка и рехабилитация

Анотация:

Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

 Anna Emmanouel, PhD  
 Assoc. Prof. Maria Damianova, PhD  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: