NPSM015 Проект: Невропсихология на паметта и деменциите

Анотация:

Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

 Assist. Prof. Maria Tziraki, PhD  
 Assoc. Prof. Shima Mehrabian-Spasova, MD, PhD, DSc  
гл. ас. Иво Попиванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: