NPSM014 Проект: Невропсихологични нарушения на вниманието и възприятието

Анотация:

Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

 Anna Emmanouel, PhD  
гл. ас. Кирил Костов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: