SHEM252 Изграждане на успешно присъствие в Интернет

Анотация:

Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: