ITTM023 Практика: Превод и системи за контрол на качеството

Анотация:

The practical application of knowledge in the field of language services is essential. During this practice the students will have the opportunity to apply their knowledge on CAT tools, translation technologies, project management, etc.

прочети още
Технологии в писмения и устния превод

Преподавател(и):

гл. ас. Марияна Райкова  д-р
проф. Кирил Симов  д-р
 Todor Lazarov, PhD  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Practical knowledge of standard T&L processess

2. Practical knowledge for working with a variety of CAT tools

3. Pracitcal knowledge about the formal industry translation process
Предварителни изисквания:
Working knowledge of CAT tools and IT basics

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Course agenda. Practical guidelines. Discussion
  2. Ellaboration on practical assignment
  3. Assignment on CAT tools, TMs, TBs, TPM

Литература по темите:

-