CREM072 Проект: Публицистичното писане и документална проза

Анотация:

Творческо писане

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  
проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: