CREM017 Съставяне на поетическа книга

Анотация:

Курсът "Съставяне на поетическа книга е с предимно практическа насоченост и цели да формира редакционни умения у студентите, свързани със съставянето и редактирането на поетични книги.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще придобият опитност в оценяването на поетичните текстове, структурирането, редактирането и оформлението на поетични книги.
Предварителни изисквания:
Обща култура, интерес към литературата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Дискусии, текстове, курсови работи.