CREM015 Роман:подготовка, изследване, техника

Анотация:

Курсът е практически и е предназначен за студенти-магистри по творческо писане. с подчертан интерес към белетристичното писане. Изследва се романът като основен жанр в литературното творчество: история, модели, техники на романа. Обсъждат се разкази на класически и модерни майстори в жанра. Дискутират се текстове и проекти за романно писане, които курсистите биха предложили за колективен анализ. Близко четене и коментар на образцови романи от модерната проза. Изследват се техники, гледни точки, сцени. Студентът участва в седмичните занятия със скици, представяне на истории. Анализират се майстори на формата от различни литературни направления, както Джойс, Вирджиния Улф, Томас Ман, Томас Бернхард, Кафка и др. в зависимост от интересите на студентите.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Емилия Дворянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Осъзнават основните проблеми, свързани с писането на роман.

• Могат да създават собствен художествен текст
Предварителни изисквания:
Мотивираност за творчество.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ролан Барт, „Подготовката на романа”, ИК ЛИК, София, 2006

Морис Бланшо, „Предстоящата книга”,ИК Критика и хуманизъм, София

Цветан Тодоров, „Поетика на прозата”, ИК

Морис Бланшо, Литературното пространство, ИК “Лик”, София 2000

Морис Мерло-Понти – Философът и неговата сянка – гл.2 – “Индиректният език и гласовете на мълчанието”

ИК ”Критика и хуманизъм”, 1996

Ролан Барт, “Разделението на езиците”, ИК “Наука и изкуство”, София,

“Разделението на езиците”, “Стилът и неговият образ”, “Литературата днес”, “Нулевата степен на почерка”

“Въображението на знака” – ИК “Народна култура” 1991

“Обективната литература”, “Творба и текст”, “Повествованието”, “Знаково въображение”.

Флобер, Кафка, Джийс, Вирджиния Улф, Томас Бернхард, Джонатан Лител и други майстори на жанра от 20-ти и 21 век.

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа

Анализ

Курсова работа