CREM014 Редактиране и саморедактиране

Анотация:

Редактирането и саморедактирането са две от най-същностните дейности в общофилологическите занимания. В зависимост от йерархическото разполагане на текста в литературното поле, към него се прилагат различни техники на редактирането. Те се изразяват и в по-цялостната, по-детайлната или по-внимателно съобразената със завършеността на текста редакционна/редакторска намеса.

Всъщност професията на редактора е безкрайно многообразна,точно в зависимост от това с какъв тип текстове се работи. Очевидно една е работата на редактор в ежедневник - с необходимостта да се мисли за тесните пространства, в които се поместват бързо идващите материали, с това как стоят заглавията им редом с толкова други текстове по страниците на вестника; а съвсем друга, например е работата при редактирането на отдавна утвърден текст на национален класик от миналото, при което по-скоро редакторът се сдържа от каквито и да било намеси и превръща в култ постигането на т.нар „каноничен текст”. Курсът представя цялото това многообразие от различни редакторски техники, като е ориентиран изцяло практически.

Курсът е аудиторен и практически!

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Мария Огойска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите се ориентират в йерархичното разполагане на различните текстове в полето на литературната култура и придобиват опит от самостоятелна работа по редактиране на разнообразни текстове.
Предварителни изисквания:
Да имат добра езикова подготовка и интереси в областта на литературата, публицистиката и журналистката.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Н. Сикорски, Редактиране на различни видове литература, София, 1976

Валентина Бонджолова, Мария Илиева, Редактиране на текст, София, 2002

Ефрем Ефремов, Журналистическото редактиране, София, 2017

Иванка Мавродиева и Йовка Тишева, Академично писане на докторанти и постдокторанти, София, 2014

Йосип Новакович, Курс по творческо писане, София, 2009

Граматика на журналистиката, София, 1996

вестник "Литературен вестник" - течението от последните години

вестник "Култура" - течението от последните години

списание "Страница"

списание "Следва"

Средства за оценяване:

проект - редактиране, участие в упражненията