MSCM068 Internship: The Ancient Heritage of the Mediterranean World in the Cultural Institutions of Bulgaria and Europe

Анотация:

Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
доц. Тома Томов  д-р
доц. Майя Василева  д-р
гл. ас. Георги Гочев  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: