POLM045 Проект: Подготовка на предизборни платформи

Анотация:

•Семинарът е предназначен да развие практически умения за съставяне на политически документи и по-специално на предизборни платформи на политически партии

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

доц. Добрин Канев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността на основните политически документи, които политикът или експертът в политиката изготвя и с които си служи и преди всичко спецификата на предизборните платформи…………………………………………………………………………………..

2) могат:

да изработват и да анализират политически документи, предназначени за предизборни кампании


Предварителни изисквания:
•Записан POLM075

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Канев, Добрин (съст.), Учебник по политически мениджмънт 1: Политически анализи и организационни практики. София 2012, http://www.fes.bg/files/custom/library/2012/Uchebnik_po_politicheski_management1.pdf

Канев, Добрин (съст.), Учебник по политически мениджмънт 2: Политическа комуникация и предизборни кампании, София 2012, http://www.fes.bg/files/custom/library/2012/Uchebnik_po_politicheski_management2.pdf

Малинов, Светослав (съст.), Германската християндемокрация. Фондация „Конрад Аденауер”, София 2006, с. 594-702.

Европейската социалдемокрация. Сборник от нови програмни документи. Фондация „Фридрих Еберт”, ЦИПИ, София 2008

Модерната социалдемокрация. Устави. Фондация „Фридрих Еберт”, ЦИПИ, София 2006

Канев, Добрин, От Берлин до Хамбург. Програмните дебати в германската социалдемокрация през ХХI век. Фондация „Фридрих Еберт”, София 2008.

Официални сайтове на съответните политически партии

Канев, Добрин (съст.), Мениджмънт и комуникация в политиката. Фондация „Фридрих Еберт”, София 2006, с. 199-230.

Средства за оценяване:

Курсова работа - 50%

Анализ - 50%