POLM043 Семинар: Управленски практики

Анотация:

Семинарът в извънучебно време се провежда на определена дата към края на семестъра. По предварително зададена тема се разискват алтернативи за вземане на управленско решение.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

доц. Момчил Баджаков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Получаване на практически умения за решаване на различни управленски казуси
Предварителни изисквания:
завършен бакалавърски курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Тодор Танев,

Средства за оценяване:

анализ