POLM036 Семинар: Изработване на партийни документи

Анотация:

• Семинарът е предназначен да развие практически умения за съставяне на различни видове политически документи и по-специално на документи на политически партии

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

доц. Добрин Канев  д-р
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

същността на основните политически документи, които политикът или експертът в политиката изготвя и с които си служи

2) могат:

да подготвят елементи на политически документи, да анализират документи, предназначени за различни аспекти на дейността в политическата партия


Предварителни изисквания:
•Записан POLM075

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Малинов, Светослав (съст.), Германската християндемокрация. Фондация „Конрад Аденауер”, София 2006, с. 594-702.

Европейската социалдемокрация. Сборник от нови програмни документи. Фондация „Фридрих Еберт”, ЦИПИ, София 2008

Модерната социалдемокрация. Устави. Фондация „Фридрих Еберт”, ЦИПИ, София 2006

Канев, Добрин, От Берлин до Хамбург. Програмните дебати в германската социалдемокрация през ХХI век. Фондация „Фридрих Еберт”, София 2008.

Официални сайтове на съответните политически партии

Канев, Добрин (съст.), Мениджмънт и комуникация в политиката. Фондация „Фридрих Еберт”, София 2006, с. 199-230.

Средства за оценяване:

Курсова работа - 100%