POLM072 Проект: Политически дебати

Анотация:

Целта на курсовия проект е да задълбочи познанията ви по една от темите на семинара, обсъждани на семинара „Политически дебати”.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изграждат се компетенции за самостоятелен анализ по актулни политически проблеми и за аргуентирано изложение и защита на тези пред аудитория.
Предварителни изисквания:
Да посещават семинарите на Департамента по политически науки

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна - публикациите на НБУ

Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. НБУ, 2013.

Кръстева А. и А.Тодоров (съст) Избори 2009: европейски, парламентарни, кметски. София: НБУ, 2010.

Кръстева А. (съст) Българският политик: щрихи към портрета. София: НБУ, 2010.

Кръстева А. и Т. Стоицова (съст) Първа година европейска България избори и образи. София: НБУ, 2008.

Кръстева А. и А.Тодоров (съст) Местни избори 2007. София: НБУ, 2008.

Всеки студент сам съставя своята библиография от най-малко 4-5 заглавия съобразно избраната тема.

Тя задължително трябва да включва и лекцията на семинара «Политически дебати».

Средства за оценяване:

В оценката влизат както качествата на текста, така и защитата.