LKLM037 Оформление на печатно произведение

Анотация:

Мотивира студентите към търсене на нови форми за илюстриране, съобразно новите технологични възможности.

Разширява технологичните умения в областта на дизайна на текстови носител.

Дава познания за новите компютърни технологии в тази област.

Разработва умения за импровизации и нестандартно мислене.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Михаил Чомаков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да творят с нестандартни похвати.

2) могат:

• Да създават нов и нестандартен носител на текстова и визуална информация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат отношение към текстовите форми.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Каталози на известни книги – сравнителен анализ.

• Класически книги – Рабле –“Гаргантюа и Пантагрюел”; Н. Райнов – “Княз и чума”.

• Нови издания – Мишел Сер – “Атлас”; Умберто Еко – “Баудулино” и др.

Средства за оценяване:

Курсова работа

оценка на реализиран проект

4. Форми на обучение /по теми/ - консултативни лекции – 10 ч.; практика – 20 ч.

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка – текущ контрол – 100%

семестриален изпит – 100%