LKLM036 Магистърски стаж в сп. "Следва" и "Университетски дневник"

Анотация:

Курсът има чисто практически цели – той трябва да осигури практика на студентите в издания.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Биляна Курташева  д-р
доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще имат практически познания в областта на работата в издание.
Предварителни изисквания:
Познания върху литературата и книгата, придобити в бакалавърската степен на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Курсът е практикум.

Средства за оценяване:

Дискусия, анализ.