LKLM027 Семинар:Добрата и лошата новина в медиите

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с начините на изграждане на новината като текст. Заниманията ще бъдат изцяло практически.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще имат познания относно изграждането на новината.
Предварителни изисквания:
Познания върху литературата, придобити в бакалавърската степен на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Курсът е практикум.

Средства за оценяване:

Дискусия, анализ.