LKLM025 Семинар:Текстологическа работа върху книгата

Анотация:

Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: