LKLM024 Семинар:Редактиране на поетически книги

Анотация:

Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

1. Есе

2. Дискусия

3. Курсова работа