LKLM022 Семинар:Рецензията

Анотация:

Семинарът цели да запознае студентите с функциите и параметрите на жанра рецензия като основен за приложното актуално литературоведско писане и за непосредствената критическа реакция на новоизлезли литературни произведения. В хода на семинара студентите усвояват практически умения за писане на рецензии и предават 2 рецензии за нови книги, в резултат на което се оформя оценката им.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Биляна Курташева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Функциите и параметрите на жанра рецензия.

2) могат:

Да пишат рецензии за литературни текстове.


Предварителни изисквания:
Интерес към съвременна литература, известен опит в писането на текст.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Рецензентски рубрики във в. „Литературен вестник”, „Култура”, „Капитал лайт” и др.

Средства за оценяване:

В хода на семинара студентите предават 2 рецензии за нови книги, в резултат на което се оформя оценката им.