LKLM017 Идеология, цензура, автоцензура през XX и XXI в.

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти-магистранти, които имат интерес към историята и съвременните измерения на цензурата и автоцензурата, разгледани в широко професионално и социално поле. Целта му е да запознае студентите както с миналото на цензорските институции и тяхното функциониране (с акцент върху проявленията им в епохата на НРБ), така и да представи актуалните аспекти на този проблем, проектиран върху богат материал от съвременността. Специално внимание се отделя на механизмите на взаимодействие между идеологията и цензурата, производството на страх и зависимост, което довежда до ерозия и загуба на свободата на словото и мисълта. Студентите получават знания за практиките на цензура в историята, но и развиват способности да разпознават симптомите на (авто)цензорски натиск в различна социална и медийна среда.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни механизми за налагане на цензура и автоцензура

• емблематични случаи за оказване на цензорски натиск върху свободата на словото

2) могат:

• да разпознават симптоми на (авто)цензорски натиск

да изследват прояви на цензура и автоцензура в историята и съвременността


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания в областта на литературата и културата

• мотивираност за изучаване на цензорските и автоцензорските практикиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бенбасат, Алберт. По въпроса за книгата, С., 2008.

Дееничина, Мария. Институции на скритата цензура в България (1956-1989) – ГСУ (ФЖМК). Т. 11. С., 2004.

Дееничина, Мария. Между фанфарите и заклинанията. Тоталитарният модел на българската журналистика. 1956–1989 г. С., 2008.

Знеполски, Ивайло. Новата преса и прехода, С., 1997.

Марков, Георги. Задочни репортажи за България, С., 1990.

Медии и преход, съст. Г. Лозанов, Л. Деянова, О. Спасов, С., 2000.

Набоков, Владимир. Постскриптум към руското издание – Набоков, Вл. Лолита. С., 1991.

Политическата цензура в България, съст. Ф. Панайотов, Варна, 2003.

Солнцева-Накова, Екатерина. Делото срещу Дон Кихот – Критика, № 3-4/ 2003.

Съдът над историците: Българската историческа наука – документи и дискусии, 1944-1950. Т. 1. Съст. Вера Мутафчиева и др. С., 1995.

Табакова, Весела. Свободата на изразяване и журналистическата етика, С., 2008.

Танкова, Василка. Свободата на печата 1879-1947. Документален сборник. С., 1991.

Чипев, Константин. Книги и процеси – Критика, № 3-4/ 2003.

Чичовска 1991: Чичовска, Весела. Главлит (1952-1956). Изграждане на единна цензурна система в България – Исторически преглед, № 10/ 1991, 38-69.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Курсова работа – представяне на случай на проява на цензура и/или автоцензура и неговия отзвук.