LKLM006 Библията като книга

Анотация:

Курсът представя структурата на Библията като цялостна книга и понятието за книга в Библията. Разглеждат се сюжети, фабула, герои, теми, жанрове, художествени и текстови похвати в Библията; Старият и Новият завет, като два тома на една книга.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.
доц. Мария Огойска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Стuдeнтите ще знаят повече подробности за структурата на Стария и Новия завет, за институцията на пророка и апостола, за героите на Библията - съдии, монарси, пророци, апостоли.

Студентите ще могат да възпроизвеждат знания за структурата на Стария и Новия завет, за институцията на пророка и апостола, за героите на Библията - съдии, монарси, пророци, апостоли.
Предварителни изисквания:
Завършена бакалавърска степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алмалех, М. Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2006.

Алмалех, М. Светлината в Стария завет. ИК „Кибеа”, София, 2010.

Алмалех, М. Библейското магаре. ИК „Кибеа”, София, 2011.

Кирова, М. Библейската жена. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, ИК „Стигмати”, София, 2006.

Кирова, М. Давид, Великия. История и мъжественост в Еврейската Библия", т. 1., изд. Сиела, С. 2011.

Шиваров, Н. Херменевтика на Стария завет. София, 2005, НБУ

Средства за оценяване:

Дебат, анализ, тест, казус