MUSM642 Музикален и актьорски анализ за мюзикъл І част

Анотация:

Курсът разглежда драматургията на дадените произведения.

Анализират се ситуациите и героите.

Търсят се сценични решения за отделните епизоди в контекста на целия спектакъл.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

 Наталия Афеян  д-р
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти се научават на аналитично-практически подход към бъдещите си сценични задачи.


Предварителни изисквания:
Музикална грамотност

Актьорска компетентност

Сценични умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Нотна и теоретична литература върху дадените теми

Средства за оценяване:

Финален изпит/сценична изява