MUSM641 Ансамбли в мюзикъла (музикална драма и комедия) І част

Анотация:

В курса се изучават и практикуват ансамбли от мюзикъли - дуети, терцети, квартети и по-големи ансамбли.

Практикува се музика на български и на английски език.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
 Ермила Швайцер  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили курса, познават проблематиката на ансамбловото пеене.

Умеят да партнират, да чуват гласовете в хармония, да балансират звука си.

Умещт да следят диригент.
Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен

Музикална грамотност

Вокална подготовкаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Теоретична и нотна литература из областта на музикалния театър

Средства за оценяване:

Финална сценична изява