BEHM128 Практика Група за собствен опит, II част

Анотация:

Клинична социална работа

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
ас. Антоанета Матеева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: