BEHM196 Социална интеграция на лица с интелектуални затруднения

Анотация:

Клинична социална работа

Преподавател(и):

доц. Златка Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: