BEHM194 Примитивни състояния на психиката, II част: специални случаи.

Анотация:

Клинична социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
 Галина Маркова-Дерелиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: