BEHM285 Теоретичен семинар, II част

Анотация:

Клинична социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: