BEHM281 Первазивни разстройства на развитието

Анотация:

Курсът въвежда студентите в три от съвременните възгледи за первазивните разстройства на развитието – този на клиничната психиатрия, психологията на развитието и психоанализата. Студентите се запознават с феноменологията, класификацията и етиологията на тези състояния, както и с методите за оценка и водене на случая.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

доц. Златка Михова  д-р
доц. Светлозар Василев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Познания – ще познават основните теоретични концепции за первазивните нарушения.

2) Умения – да разпознават и оценяват дисфункциите съпътстващи первазивните отклонения в развитието, да оценяват отношенческите дефицити в семействата и да консултират родителите как да ги компенсират.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Bick, Esther (1968). “The experience of the skin in early object relations,” International Journal of Psycho-Analysis 49, pp. 484-486.

Bloss, P. (1962): “The Adolescent passage – developmental issues”, International University Press 1962 (психоаналитични текстове за юношеското развитие и съзряване);

Cattaneo L, Fabbri-Destro M, Boria S, Pieraccini C, Monti A, Cossu G, Rizzolatti G. (2007). Impairment of actions chains in autism and its possible role in intention understanding. Proc Natl Acad Sci U S A.( 2007) 104, 17825-30.

Gallese V., Keysers C., Rizzolatti G. (2004). A unifying view of the basis of social cognition. Trends in Cognitive Sciences, 8: 396-403, 2004.

Meltzer, D. (1975). Adhesive Identification. Contemp. Psychoanal., 11:289-310.

Meltzer, D., Bremner, J., Hoxter, S., Weddell, D., and Wittenberg, I. (1975) Exploratinns in Autism. Perth: Clunie. Metzinger, T. (1995); Karnac Books(2008).

Rustin, M. & Quagliatta, E. (2000): “Assessment in Child Psychotherapy”, M. Rustin (ed.), Karnac 2000

Rhode, M. (2000): “Assessing children with communication disorders”, Chapter 1, pp. 9-33, in “Assessment in Child Psychotherapy”, eds. Rustin, M. & Quagliata, E., Tavistock clinic series, Karnac Books, London 2000.

Schore, Allan (1994). Affect Regulation and the Origin of the Self: The Neurobiology of Emotional Development. New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Turk, J. & Graham, P. & Verhulst, F. (2007): “ Pervasive developmental disorders”, Chapter 3.6, pp. 140-151, in “Child and developmental psychiatry: A developmental approach”, Oxford University Press 2007;

Weinniger, O. (1993): “View from the Cradle: Children’s Emotions in Everyday Life”, Karnac Books 1993

Средства за оценяване:

ТЕСТ (ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН)

ПИСМЕНА ЗАДАЧА / КАЗУС

ДИСКУСИОННО УЧАСТИЕ