VIPM629 Изкуства и дизайн в обществена среда - 2 част

Анотация:

Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: