ARCM244 Проект: Проектиране на жилищните архитектурни пространства и стъкло

Анотация:

Работи се проект в архитектурна идейна фаза. Темата е жилищен интериор или външна градска среда в непосредствена близост до сграда.

Курсът е процес на проектиране на интериорни/екстериорни пространства - от планово задание до завършен проект. Дава се готово функционално решение. Студентът го преработва съгласно собствена идея, която изразява графично в монтажен план, разгъвки, плафони и детайли. Акцентира се върху активното включване на произведения от стъкло и керамика в съответната архитектурна среда.

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

проф. Росица Никифорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да боравят с планово задание и изходни материали за проект; принципи и подход за синтетично включване на произведения от стъкло и керамика в архитектурно пространство, обусловено типологически.

2) могат: да намират решения за включване на произведения на декоративните изкуства в разнообразни типове архитектурна среда.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Периодични издания по темата:

• Interior + Design;

• The making of design

• Domus

• Salon – interior

• Детайли

• Идеален дом

• Наш дом