HACM107 Семинар: История на стъклото в българското изкуство

Анотация:

Семинар към едноименен курс, имащ за цела да даде възможност на студентите да дискутират върху темите включени в тематичния план на курса.

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще познават произведенията на изкуството от стъкло и произведенията на изкуството в които е изобразено стъкло.
Предварителни изисквания:
Курс по исотрия на изкуството и на художественото стъкло.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Семинарно занятие в ателието по стъкло и в сградите с витражи в София

Литература по темите:

Константин Вълчев. Стъклото като материал в изкуството., С., НБУ, 2013.

Средства за оценяване:

Участие в семинара.