ARCM242 Модерна архитектура: 19-21 век - II част

Анотация:

Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

проф. Константин Бояджиев  д-р
гл. ас. Весела Попова  д-р
 Ангел Савлаков  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: