ARCM241 Цвят, светлина, архитектура

Анотация:

Курсът обхваща теоретичните основи и физическата същност на светлината и цветовете, както и физиологичното, психологичното и духовното им въздействие върху човека.

На тази основа се проследява както функционалната, така и композиционната роля на осветлението и оцветяването на екстериора и на интериора на различните типове сгради.

Анализират се конкретни примери.

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

доц. Анна Аврамова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти ще познават

•теоретичните основи на и физическата същност на светлината и цветовете;

•функционалната роля на естественото и изкуственото осветление;

•оптическото възприемане на цветовете и тяхното физиологично, психологично и духовно влияние върху хората;

•композиционната роля на светлината и цветовете в екстериора и интериора.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Р.Райчев. Цвеовете в изкуството. Изд. ЛИК., С., 2005

Средства за оценяване:

1.Есе

2.Презентация - анализ