MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част

Анотация:

Курсът е завършваш в дадения семестър. Практиката е важна част от усвояването на теоретични и конкретно практически знания на всеки студент.

Участието в майсторски класове и семинари - което е важна част от обучението в НБУ - дава възможност на студентите да получат едно европейско и световно измерение на образователния процес без да напускат пределите на страната ни.

Конкурсите пък са начин да измерят своите постижения и да подготвят аудиторията за своите професионални последващи реализации.

прочети още
Класическа музика

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

По-голям практически опит.
Предварителни изисквания:
Работа в курсовете им по специален предмет - по тяхната бъдеща практическа специализация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Няма