MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част

Анотация:

Курсът MUSM384 - Вокални и инструментални ансамбли - II част придставлява курс, при който певците/или инструменталистите/ в значителна степен владеят репертоар от класическата вокална/съответно оперна или вокално-песенна литература/.

Разглеждат се проблемите на ансамбловото пеене - видове вибрато, дишане,

баланс, динамично оцветяване, ансамблова рефлективност, самостоятелност при пеене на контрапунктни гласове и други.

прочети още
Класическа музика

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите успешно "MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част"

имат значително натрупани познания в областта на вокалната и камерната музика, ансамбловото музициране и публичното представяне на вокален или инструментален ансамбъл.

Завършилите успешно могат да продължат обучението в по-висша степен

трудност в курс "MUSM484 Вокални и инструментални ансамбли IIІ част"
Предварителни изисквания:
Значителен вокален опит и практика,

придобити от предшестващи курсове като "Вокални и инструментални ансамбли - І част", някои курсове по Камерна музика,Акомпанимент и други.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Определяне на нивото на студентите и изграждане на индивидуален подход, обсъждане на предишен опит и избиране на нотен материал
  2. Работа върху различни жанрови пиеси, различни методически подходи.
  3. Изготвяне на репртоар за представяне пред публика

Литература по темите:

По преценка на педагога

Средства за оценяване:

Участия в концерти и спектакли