MUSM091 Практика - Педагогическа работа ІІ част

Анотация:

Класическа музика

Преподавател(и):

почетен професор Етиен Леви  
проф. Марио Хосен  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: