CRIM167 Проект: Методика на криминологичните изследвания

Анотация:

Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

доц. Васил Янарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: