MUSM214 Chamber Music / Singing, Part 2

Annotation:

Курсът продължава уменията, създадени в предишния курс "Камерна музика / пеене - І част" с увеличаване на трудността и дешифрираността при подготвянето на камерната творба за сценично или записно изпълнение.

Включени са творби от всички епохи, като по-съществено място е отделено на съвременната музика от ХХ век и съвременната българска музика.

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Да формира и развие в студентите / певци/ изпълнителски и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност при работата им в ансамбъл и особено при разучаването на нова творба. Насочеността е предимно в практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения за най-бързо вникване в тънкостите на дадена творба, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване и прецизност както в детайлизирането, така и в обхват на цялостния музикален материал, усет за стил и естетически характеристики през отделните стилистични епохи, висока култура на артикулация и сценична дикция

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Assoc. Prof. Angel Zaberski, PhD
Asst. Prof. Ilian Paraskov, PhD

Ermila Chweizer, PhD

Course Description:

Competencies:

подготовка на камерна, вокална и инструментална творба от средна и висша трудност за сценично или записно изпълнение в кратък период от време.

Усет за стилови различия

Усет за авторови различия при композитори от една или близки стилови епохи.

Сценична издържливост при изпълнение на средно трудни и трудни творби
Prerequisites:
Успешно овладян курс "Камерна музика / пеене - І част

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Individual with tutor

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

Мур, Джералд – Изкуството на акомпанятора, „Москва“ , 1988

Мур, Джералд - Певецът и акомпанятора, „Музгиз“, 1992

Маркова, Савка-Шопова, „Изкуството на съпровода“, Наука и изкуство“, София, 1994

Assessment:

Активност по време на курса.

Участие в класови продукции, концерти и др.