MUSM411 Practice: Competitions and Masterclasses, Part 2

Annotation:

Курсът е завършваш в дадения семестър. Практиката е важна част от усвояването на теоретични и конкретно практически знания на всеки студент.

Участието в майсторски класове и семинари - което е важна част от обучението в НБУ - дава възможност на студентите да получат едно европейско и световно измерение на образователния процес без да напускат пределите на страната ни.

Конкурсите пък са начин да измерят своите постижения и да подготвят аудиторията за своите професионални последващи реализации.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Prof. Milena Shushulova, PhD
Prof. Mario Hossen, PhD
Prof. Lyudmil Angelov

Course Description:

Competencies:

По-голям практически опит.
Prerequisites:
Работа в курсовете им по специален предмет - по тяхната бъдеща практическа специализация.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Practice, practicum

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

Няма