MUSM384 Vocal and Instrumental Ensembles, Part 2

Annotation:

Курсът MUSM384 - Вокални и инструментални ансамбли - II част придставлява курс, при който певците/или инструменталистите/ в значителна степен владеят репертоар от класическата вокална/съответно оперна или вокално-песенна литература/.

Разглеждат се проблемите на ансамбловото пеене - видове вибрато, дишане,

баланс, динамично оцветяване, ансамблова рефлективност, самостоятелност при пеене на контрапунктни гласове и други.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Assoc. Prof. Angel Zaberski, PhD
Asst. Prof. Ilian Paraskov, PhD

Ermila Chweizer, PhD

Course Description:

Competencies:

Завършилите успешно "MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част"

имат значително натрупани познания в областта на вокалната и камерната музика, ансамбловото музициране и публичното представяне на вокален или инструментален ансамбъл.

Завършилите успешно могат да продължат обучението в по-висша степен

трудност в курс "MUSM484 Вокални и инструментални ансамбли IIІ част"
Prerequisites:
Значителен вокален опит и практика,

придобити от предшестващи курсове като "Вокални и инструментални ансамбли - І част", някои курсове по Камерна музика,Акомпанимент и други.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

По преценка на педагога

Assessment:

Участия в концерти и спектакли