MUSM129 Авангардни и постмодерни направления в музиката

Анотация:

Курсът се състои от 60 часа разпределени в рамките на два семестъра и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Музикално изпълнителско майсторство“ изучаващи специалностите композиция, дирижиране или друга специалност.

Курсът има за цел да изследва и разгледа развитието на европейски и световни музикални практики и стилови направления в логиката на тяхното историческо развитие и смисъла на функционирането им в един съвременен контекст на културна неопределеност и технологично информационно разрастване и всеобхватност.

В курса на обучение студентите ще се запознаят със знакови творби на съвременната музикална култура и основни естетически и теоретични идеи на техните автори.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят:

- Имат обогатени научно-теоретични и практически познания в областта на различни съвременни направления и естетики.

- Имат обогатени научни познания за развитието на различните стилове и епохи в европейската музика

2. Могат:

- Да работят с различни научни и теоретични концепции в областта на културата, в динамична среда на разрастване на технологиите и неопределеност на културата.

- Да извършват същностен и съдържателен анализ на различни стилове и направления.


Предварителни изисквания:
Да са завършили бакалавърска степен и курсът на обучение по музикалнотеоретични дисциплини.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Льоса, Марио-Варгас. Цивилизация на зрелището. София: Колибри, 2013. 250 с.

• Хофстатър, Дъглас. Гьодел, Ешер, Бах: една гирлянда към безкрайността. София: Изток-Запад, 2011, 1104 с.

• Hassan, Ihab. From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global Context. Critical Issues Series No. 3 (2000) and Philosophy and Literature 25, 1 (Spring 2001).

• Lang, Berel. The Concept of Style. Ithaka: Cornell University Press, 1987, 320 p.

• Lochhead, Judy, Joseph Auner. Postmodern Music/Postmodern Thought (Studies in Contemporary Music and Culture. New York: Routledge, 2001. 350 p.

• Lyotard, Jean-Francois. Musique et postmodernite. Montreal: Surfaces Vol. VI. 203, v.1.0F - 27/11/1996

• Lyotard, Jean-Francois. Post-Modern Condition: A Report on Knowledge. Appendix. Minneapolis, MN, USA: University of Minnesota Press, 1984, 138 p.

• Meyer, Leonard B. Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture, University of Chicago Press. 1997, 349 p.

• Meyer, Leonard B. (1997) Style and Music: Theory, History, and Ideology. Chicago: University оf Chicago Press. 1997, 376 p.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25 %

ПОРТФОЛИО 50 %