BCRM008 Проект:„Чужд език чрез автентични текстове”,

Анотация:

Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: