ARCM153 Упражнение: Архитектурна композиция

Анотация:

Курсът въвежда студентите практически в един от основните

проблеми на архитектурното проектиране – архитектурната композиця.

Представят се: терминологията, принципите и критериите за преценка в областта.

Цели се изграждане у студентите на практически умения за създаване и анализ на архитектурни композиции.

Използва се тристепенен подход за идентифициране цялостният характера на

сградите наоколо и за определяне на важните моменти които допринасят за визуалният им характер.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Ангел Савлаков  
гл. ас. Виолета Шатова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основните принципи и закономерности необходими при

проектирането на арх. обекти

2) могат: самостоятелно да създават, както и да оценяват сравнително

елементарни арх. композиции.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:в областта на геометрията, техническото

чертане, графични техники, обемно пространствено мислене.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Упражнение: Въведение в областта на арх. проектиране; понятия и принципи
 2. Упражнение: Обективни свойства на формата
 3. Упражнение: Композиции в триизмерното пространство
 4. Упражнение: Взаимни съотношение между формите
 5. Упражнение: Части и компоненти на архитектурната композиция
 6. Упражнение: Пропорция, симетрия
 7. Упражнение: Цветове, архитектурен обем и мащабиране
 8. Упражнение: Обемно пространствен състав
 9. Упражнение: Употребата на активните елементи на пейзажа, живопис, скулптура
 10. Упражнение: Визуални аспекти, които помагат да се определи цялостният характер на сградата
 11. Упражнение: Архитектурната композиция: общност на функция, конструкция и тектоника
 12. Упражнение: Анализ на интериорните характеристики
 13. Упражнение: Анализ на архитектурната композиция
 14. Упражнение: Синтез на функцията и обемно-пространствената форма при арх.проектиране
 15. Упражнение: Обобщение