ARCM270 Компютърна архитектурна графика I част

Анотация:

Курсът е насочен специално към студентите по архитектура на НБУ. Курсът

ще попълни пропуски в програмата на обучение, в която до момента не е заложено достатъчно изучаване на компютърна графика и компютърна обработка на изображения. Целта е да се отговори на изискванията за новата НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "АРХИТЕКТУРА" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "АРХИТЕКТ" в която се залага едновременно повишаване на часовете по изкуства и работа с компютър.

Курсът има за цел да запознае студентите с програмата ФОТОШОП (PHOTOSHOP) и да ги подготви за пълноценна професионална работа с нея. Той ще помогне за професионалното им развитие като архитекти за бъдещата им творческа и проектантска дейност.

Курсът e подходящ и полезен и за някои Бакалавърски програми :

Интериорен дизайн, История и археология, Антропология, Изкуствознание и артмениджмънт, Туризъм

Както и за Магистърските програми :

Пространствен дизайн, Археологически изследвания

В първата част на курса студентите ще придобият уменията, необходими за обработване на фотографии във Photoshop. Техники за ретуширане, цветни, перспективни и оптични корекции.Запознаване с функциите и интерфейса на Adobe Bridge и Camera Raw, приготвяне на фотографии за работа. Запознаване с основните функции и интерфейс на Adobe Photoshop, персонализиране на интерфейс.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Николай Стефанов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

Специализирани знания за архитекти.

Да работят с програмата ФОТОШОП (PHOTOSHOP) на професионално ниво.

Да използват програмата в творческия процес на архитектурното проектиране.

2) могат:

Да обработват архитектурни чертежи. Да изработват фотомонтажи за екстериорни и интериорни визуализации. Да подготвят табла и презентации за архитектурни конкурси и изложения. Да обработват снимки и 3Д изображения.
Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

Oсновни компютърни умения.

Композиционни познания и усет към цветове и обеми.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Adobe Photoshop CS6. Официален курс на Adobe Systems

Цифрова фотография с Photoshop версии CS6 и CC -

Скот Келби

http://codecondo.com/10-free-ebooks-to-learn-photoshop-for-beginners/

http://blogs.adobe.com/photoshop/2015/01/3-2-million-minutes-and-counting-the-photoshop-playbook-index.html

http://financialtalkies.com/best-7-books-to-learn-adobe-photoshop/#axzz42E1KFA4Y

https://www.google.bg/search?rlz=1C1AVNG_enBG679BG679&espv=2&biw=1920&bih=920&q=bridge+photoshop+cs6&revid=1682535713&sa=X&ved=0ahUKEwizqeq8z5zLAhXDiSwKHfKFCGQQ1QIIeSgA

http://blogs.adobe.com/photoshop/2015/01/3-2-million-minutes-and-counting-the-photoshop-playbook-index.html

https://www.google.bg/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=photoshop%20books%20pdf

https://www.youtube.com/watch?v=O4ZXfUt2gtg

https://www.youtube.com/watch?v=7ZlXagXwcn4

http://itschool.bg/tutorials/category/1/page/1/

http://help.adobe.com/archive/en/photoshop/cs6/photoshop_reference.pdf

http://www.freebookcentre.net/graphics-design-books/photoshop-ebooks-download.html

https://helpx.adobe.com/pdf/bridge_reference.pdf

http://www.onlineprogrammingbooks.com/photoshop/

https://www.google.bg/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=bridge-photoshop

http://bookboon.com/en/adobe-photoshop-students-ebooks

http://help.adobe.com/archive/en/photoshop/cs6/photoshop_reference.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=tqlVgjSb5lA

https://www.youtube.com/watch?v=OT83ZRiO4o8&list=PLXw7EK7EUaUFFW6AFSTS0NjPRTo1KPhSA&index=2

https://helpx.adobe.com/pdf/bridge_reference.pdf

http://www.adobepress.com/articles/article.asp?p=1645382

https://www.google.bg/search?rlz=1C1AVNG_enBG679BG679&espv=2&biw=1920&bih=920&q=photoshop+cs6+tutorial&revid=12359727&sa=X&ved=0ahUKEwiF5dKeop3LAhUFVywKHUIjA24Q1QIIcygD

https://www.youtube.com/watch?v=7ZlXagXwcn4

http://vbox7.com/play:ca7afcc4a2

Средства за оценяване:

Всеки курс трябва да има минимум 2 текущи оценки./ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ/ +

Крайна оценка от изпит

Окончателна оценка