ARTM128 Проект: Дизайн на обществената среда - ІІ част

Анотация:

Пространствен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: